Logistikföretag formulerar etiska riktlinjer

Danzas i Norden har utarbetat en beslutsmodell i flera steg för att ta hänsyn till etiska aspekter när beslut ska fattas. I modellen beskrivs normer och värderingar som ska ligga till grund för att bedöma fakta och fatta beslut. Det innebär till exempel att företaget säger nej till kunder som stödjer kriminell verksamhet eller bryter mot FNs deklarationer om de mänskliga rättigheterna.

Under 2002 kommer alla medarbetarna i Norden att utbildas i etik och diskutera frågor kring etiska val, skriver Transport & Hantering.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.