Lönsamt med god arbetsmiljö

Arbetsmiljö God arbetsmiljö är lika med bättre lönsamhet. Nordiska rådet har släppt en forskningsrapport som visar på ett starkt samband.

Lönsamt med god arbetsmiljö
Pixabay

Ett treårigt forskningsprojekt som har initierats av Nordiska ministerrådet och som forskare från alla de nordiska länderna deltagit i, visar att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön spelar stor roll för både produktivitet och lönsamhet.

– Jag har förespråkat i 30 år att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och produktivitet. Det är roligt att det nu finns en stor nordisk studie som visar det, säger Ulf Johanson, professor vid Mälardalens högskola, och en av dem som ingått i forskningsprojektet, till tidningen Arbetsliv.

Sverige sticker ut

Ett omfattande datamaterial från Danmark, Norge, Finland och Sverige ligger till grund för undersökningen. I alla länder syns sambandet mellan god arbetsmiljö och hög lönsamhet.

Sverige sticker ut på så vis att här spelar utbildningsnivån roll för hur väl man trivs på jobbet. På arbetsplatser med hög utbildningsnivå mår medarbetarna bättre än på de som kräver så hög utbildning.

Här finns studien för dig som vill läsa mer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.