Mångfaldsarbete är en lönsam affärsstrategi

Ledarskap Att blunda för mångfaldsfrågorna är inte speciellt affärssmart. Mångfald är i högsta grad en affärskritisk fråga som bör definieras på ledningsnivå.

Mångfaldsarbete är en lönsam affärsstrategi

Jämställdhet och mångfaldsarbete är en affärskritisk fråga. Även om Sverige brukar lyftas fram som ett av föredömena och ofta placeras i topp i internationella mätningar finns det mycket kvar att göra. Fördelarna med ett fokus på ökad mångfald är många, inte minst för affärerna.

Syftet med mångfald bland medarbetarna, från juniornivå och upp till styrelsenivå, är mycket praktiskt – att forma en så kompetent och kapabel arbetsgrupp som någonsin är möjligt. Den självklara anledningen är att man kan förvänta sig att hitta kompetens som är viktig för affärsverksamheten inom alla grupper i samhället, och att denna bör tillvaratas.

Att misslyckas med att rekrytera en mångfald av erfarenheter, kunskaper och tillgångar är helt enkelt inte speciellt affärssmart. Svenska företag bör därför förbättra sitt arbete inom detta område, inte minst av den enkla anledningen att det är bättre för verksamheten. Dels för att kunna förstå kunder med spridd bakgrund men även för att ta tillvara på olika färdigheter, kunskaper och infallsvinklar.

Hur gör man då för att tillvarata och förbättra mångfalden i företaget?

De råd som brukar ges kan kortfattat sammanfattas i fyra punkter:

  1. Definiera ledarskapskrav. Specificera vilka kompetenser som krävs för en ledarposition och fastställ en definition av ledarskap, samt vilka kunskaper och förmågor som efterfrågas. Genom att tydliggöra vad som krävs blir karriärsklättringen mer tillgänglig.
  2. Implementera en gemensam standard för kompetensutveckling. Ta fram tydliga kriterier för utvärdering och utvecklingen av kompetenser och färdigheter, genom att ta fram en gemensam standard med riktlinjer blir kompetensutvecklingen mer rättvis.
  3. Utvärdera ledarskapsprocessen. Hur ser vägen uppåt ut i er organisation? Är den tydlig och transparent? Detta är en viktig del för att kunna rekrytera interna talanger för ledarpositioner och tillvarata den kompetens som redan finns, istället för att ta in nya medarbetare utifrån.
  4. Tydliggör fördelarna med mångfald internt. Gör medarbetarna medvetna om fördelarna med en mångfald av röster och kompetenser i företaget. Det finns många studier som visar på just stora affärsfördelar, något som är svårt att motsätta sig.

Ett fortsatt arbete med jämställdhet och mångfald är en affärskritisk nödvändighet för svenska företag. Snarare än ett halvambitiöst extraprojekt bör mångfaldsarbetet tas upp och definieras på ledningsnivå, ovan nämnda punkter kan fungera som ett bra underlag för det arbetet.

 Marie Woronin, HR-Partner på Siemens Financial Services

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.