Måtta kulturen

Hamrin & Partners har knåpat ihop ett nytt undersökningsverktyg för den som vill ha hjälp med att mäta företagskulturen.

Verktyget kallas Corporate Culture Audit, CCA, och består av 31 webbaserade frågor som tar tempen på en verksamhets företagskultur.

Syftet är att hjälpa organisationer med strategiförändringar, fusioner och förvärv, vilket enligt Hamrin & Partners kan påverkas negativt om det finns en bristande insikt om företagskulturens betydelse för att lyckas.

Verktyget ska till exempel kunna mäta variabler som: målets betydelse och förankring hos ledning och medarbetare, organisationsstruktur, ledarskap och värderingar samt var verksamheten befinner sig i sin livskurva.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.