Medarbetarskapets möjligheter

Medarbetarskapet är en resurs väl värd att ta vara på. Men för att lyckas krävs rätt arbetsklimat och en tro på människan.

Bilden om den snabba förändringstakten i arbetslivet är förmodligen överdriven. Det finns goda skäl att se arbetslivet som en relativt trög institution. Ett av bokens syften är att lämna ett bidrag till debatten om det moderna arbetslivets utveckling, som är föremål för motstridiga beskrivningar.

Boken inleds med en genomgång och kritik av teorier om det postmoderna arbetslivet. Här beskrivs arbetslivsdelningens tidevarv med taylorismens intåg i slutet av 40-talet och dess fall i slutet av 60-talet, illustrerat av gruvstrejken i Kiruna. Perioden följdes av arbetslivsdemokrati på 70- och 80-talet byggt på socioteknik och självstyrande grupper. Exempel här är Volvos Kalmarfabrik som invigdes 1974 och som betraktades om världsledande när det gäller arbetsutformning.

Idéerna kring företagskultur blomstrade sedan, illustrerade av Jan Carlzons kulturrevolution på SAS på 80-talet som ”sägs ha förändrat SAS från ett teknikerstyrt till ett service- och marknadsorienterat företag”. Delegering av ansvar och införande av grupporganisation blev norm med ABBs T50-program i början av 90-talet som stilbildare, även om resultaten kan ifrågasättas. Hit hör också Percy Barneviks tankar om att ”varje resultatansvarig chef skulle agera som om denne ägde sin enhet då målet var att skapa det lilla familjeföretagets kultur i det stora ABB”.

En väsentlig del av framställningen berör begreppet medarbetarskap, det vill säga hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet. I det goda medarbetarskapet lyckas medarbetaren finna en balans mellan att vara lojal mot arbetsgivare, mot arbetskollegor, men också mot sig själv som individ och sin familj. Bokens ”myndiga medarbetarskap” vilar på en genuin tro på att medarbetare har mycket att tillföra, ifall de ges utrymme att använda sitt förnuft. Vad som krävs är ett arbetsklimat som präglas av ett ömsesidigt förtroende, kontinuitet, professionalism och en grundläggande respekt för mänsklig mångfald.

Det är mycket välskriven, ofta väl underbyggd och tänkvärd framställning av såväl det som varit som det vi kan uppnå med en tro på människan och medarbetarskapet med ett ömsesidigt och balanserat ansvarstagande. Den gav mig mycket kunskap och tankar.

Fakta

Den myndige medarbetaren

Författare: Stefan Tengblad

Förlag: Liber Ekonomi

ISBN 91-47-07367-5

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste