Mellanchefer vill ha mer tid för utveckling

Arbetsgivarna är dåliga på att ta vara på idéer som kan utvecklas till innovationer. Samtidigt behöver chefer mer stöd för att bidra till ökad innovation vid företaget.

Det visar en färsk undersökning från Unionen. Ledarskapet har en avgörande betydelse för att skapa ett kreativt klimat och särskilt mellanchefer har en viktig roll för att åstadkomma detta. Var femte av de tillfrågade grupp- och mellancheferna säger att de vill bli bättre på att stödja innovationsarbetet. Fyra av tio anser att de lägger för mycket tid på administration. Sex av tio chefer anser att de ägnar för lite tid åt att utveckla sitt eget ledarskap.

– Det finns utvecklingskapacitet i företagens innovationsförmåga som till stor del är beroende av hur cheferna agerar. Eftersom det är människor, inte system, som skapar innovationer måste idéer medarbetarna kommer med tas till vara för att kunna öka företagets konkurrensförmåga. Det är så vi får nya jobb, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

Några av Unionens förslag för att skapa engagemang kring idéskapande:

– Organisera diskussionsmöten och starta projekt.

– Ge arbetsgrupperna specifika uppgifter att lösa.

– Beröm grupper och medarbetare öppet och belöna idéskapande arbete.

– Visa att det är okej att misslyckas, ha förståelse för att det krävs många idéer för att hitta en verklig vinnare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.