”Mer resurser löser inte problemen”

Högre personaltäthet inom äldrevården löser inte problemen med missförhållanden, stress och anställda som inte trivs på jobbet. Det hävdar Ola Polmé som nyligen publicerat en bok som ger vägledning i hur omvårdnad, speciellt inom demensvården, kan utvecklas. Han motsätter sig argumentet att ökade resurser är lösningen på omsorgens problem.

– Istället behövs struktur och planering. Det kan till och med vara ett hinder med mer personal, det blir mer onödigt prat och oroligt på enheten, säger han. Det är aldrig antalet personal som tryggar den goda omvårdnaden utan kvaliteten på den personal som finns.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.