Miljöengagemang gav kvalitetsutmärkelse

1998 och 1999 ansågs inte något jämtländskt företag hålla den standard som krävs. Desto större var prisets prestige och glädjen hos vinnaren när Almi delade ut sin Kvalitetsutmärkelse i Jämtlands län 2000. Och vinnaren blev: Graphium Tandsbyns Tryckeri, cirka tre mil norr om Östersund.

– Redan att ställa sig frågan ”Hur gör vi egentligen” sätter igång positiva processer på företaget, säger Camilla Olsson, kvalitetsansvarig på Graphium Tandsbyns tryckeri och initiativtagare till deras ansökan.

Tryckeriets kvalitetsarbete har hela tiden präglats av stort engagemang från personalen. Ledningen har underlättat för alla att engagera sig genom att i stället för utse en internrevisor som dessutom är kvalitetsansvarig utsett sex interna revisorer som arbetar med de förbättringsförslag som kommer fram från de olika avdelningarna.

Kritisk granskning

Verktyget som använts vid bedömningen av sökande är det SIQ-utvecklade Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK.

Svaren från företaget har granskats kritiskt av examinatorerna, som dessutom gjort platsbesök för att utvärdera verksamheten. När de var klara med bedömningen skrev de en återföringsrapport till företaget, en rapport som är tänkt att användas i företagets fortsatta utveckling.

Den slutgiltiga bedömningen av företaget gjorde sedan domarkommittén, där bland annat kvalitetsprofessorerna Asbjörn Aune och Karl-Edward Johansson vid Trondheims respektive Linköpings universitet sitter med.

Omfattande samhällsengagemang

Domarkommitén säger i sin motivering bland annat att ”[tryckeriet] har ett omfattande samhällsengagemang, speciellt avseende miljöhänsyn”. Vad består då detta i?

– Med samhällsengagemang syftar man nog på att vi engagerat oss för att Tandsbyn ska få behålla skolan, posten och affären. Miljöengagemanget startade vi 1996-97, utan några egentliga krav från kunderna. Vi kände att det låg i tiden helt enkelt, säger Camilla Olsson.

Miljöarbetet har resulterat i miljöcertifiering enligt ISO 14 001, samt att tryckeriet kan miljömärka sina produkter med Svanen efter miljöanpassning av verksamheten.

– Arbetet krävde en hel del tunga investeringar i utrustning från början. Men så här i efterhand kan vi se att vi skulle ha missat flera av de stora kunder vi har i dag, som Postgirot och Föreningssparkbanken, om vi inte gjort detta arbete.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.