När två verksamheter blir en

Från två myndigheter till ett bolag, från ett plus ett till tre. När Vectura Consulting bildades skapades ett helt nytt verksamhetssystem där man integrerade kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

I november 2008 fattar riksdagen beslut om att de två myndigheterna Vägverket Konsult och Banverket Projektering ska bilda ett statligt ägt bolag. Bolaget får namnet Vectura och målet blir att ett plus ett ska bli tre. De två myndigheterna hade var för sig ett välfungerande ledningssystem enligt kvalitet och miljö. Men systemen var olika uppbyggda och man använde olika styrmodeller. I den nya verksamheten valde man därför att skapa ett nytt system där miljö, kvalitet och arbetsmiljö integrerades. Verksamhetssystemet fick namnet Vårt arbetssätt. För att veta inriktning funderade bolaget på vad som var det kvalitetskritiska. De kom fram till att projektledning och teknikkompetensen var det som skulle styra arbetet.

– Det krävdes många förändringar, i allt från it-system till ekonomistyrning. Till vår hjälp har vi haft ett förenklat system baserat på balanserade styrkort, berättade Elisabet Wahlman, verksamhetsutvecklingschef, Vectura Consulting, under Perspektivdagen.

Hennes lärdomar när det kommer till införande av nytt verksamhetssystem är att låta olika delar inom organisationen växeldra.

– Det är slitsamt med stora förändringar, fokusera på olika processer och områden för att orka.

Hon tror också på en levande metodikutveckling där medarbetarna är med och driver arbetet. På Vectura Consulting infördes kompetensnätverk för teknikcheferna för att de ska kunna dela erfarenheter och på så sätt driva kvalitetsarbetet framåt och bidra till en levande dialog mellan medarbetarna. Kontinuerlig uppföljning är ett annat lyckokast.

– Vi följer upp våra styrkort på olika nivåer, både månads- och kvartalsvis och varje kundprojekt har ett eget styrkort för att vi ska få med alla viktiga aspekter.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.