Nordea förlorare i SKIs kundnöjdhetsmätning

Svenskt Kvalitetsindex presenterade idag de första resultaten från årets kundnöjdhetsmätningar. Först ut är bankerna där storbankerna får fortsatt höga betyg. Årets förlorare är Nordea.

Kundnöjdheten har forsatt förbättras, speciellt bland företgskunderna. Även om kundernas förväntningar på sin bank har gått ner sedan förra året så har den upplevda kvalitet och service som banken ger inte sjunkit i någon större utsträckning. Detta är förklaringen till den fortsatt höga nöjdheten.

Ökad konkurrens

Däremot sjukner lojaliteten till banken och kunderna börjar alltmera se alternativ till sin nuvarande huvudbank. Detta pekar mot en ökande konkurrens om intressanta kunder.

Alla storbankerna utom Nordea får i år höjda betyg i nöjdhet av sina företagskunder. Handelsbanken ligger i topp, men såväl Swedbank som SEB har också ökat ordentligt i nöjdhet. Nedgången för Nordea är 0,7 enheter.

Säkerhet viktigt för nöjdheten

På privatmarknaden är Länsförsäkringar bank i topp och Handelsbanken tvåa. Även Skandiabanken och Sparbankerna som grupp ligger klart över branschgenomsnittet. SEB har i år bättre betyg bland sina privatkunder än tidigare, medan Swedbank fått något sämre kundnöjdhet. Nordeas kunder ger sin bank allra lägst betyg. Minskningen för Nordea är 1,9 enheter bland privatkunderna.

Det allra viktigaste för nöjdheten är bättre anpassade bankprodukter samt speciellt förbättrad säkerhet och korrekthet i hanteringen mot kunderna. Nordea får radikalt försämrade betyg vad gäller säkerhet i den (elektroniska) hanteringen av banktjänster.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.