Nordens förste professor i riskhantering

Kurt Petersen har tillträtt Lunds Tekniska Högskolas nyinrättade professor inom risk- och säkerhetshantering. Professuren är tillkommen på grund av samhällets ökade kunskapsbehov. Kurt Petersen är bland annat projektledare för forskningsprogrammet Friva, som har i uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten att bygga upp nationell kompetens inom risk- och sårbarhetsanalys som grund för samhällets krisberedskap. Ett viktigt projekt som Kurt Petersen är engagerad i, är ta fram en guideline för hur kommuner skall kunna göra krisbedömning och agera vid olika katastrofer.

– Idag har alla kommuner i Sverige skyldighet att göra en krisbedömning och agera på lämpligt sätt vid kriser som drabbar kommunen och dess invånare. Problemet är att kommunerna ofta saknar lämplig kompetens, framförallt eftersom det kräver samspel mellan flera aktörer och många händelser överskrider kommungränserna. Vid katastrofer, såsom stormar, klimatförändringar, strömavbrott eller epidemier, råder ofta osäkerhet om vem som är ansvarig för vad och ansvaret faller ofta mellan stolarna på exempelvis kommuner, räddningstjänst och elbolag, säger Kurt Petersen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.