Ny lag om vårdval snart här

Regeringen föreslår att alla landsting ska införa vårdvalssystem, det vill säga att medborgare ska ha rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Remissen lämnades till lagrådet i veckan.

– Patientens roll i vården måste stärkas. Det ska vara en självklarhet att få välja vårdcentral, kommenterar socialminister Göran Hägglund.

Grundregeln i ersättningssystemet ska enligt regeringen vara att pengarna följer patientens val och att offentliga och fristående vårdgivare behandlas lika. Utöver det beslutar landstingen själva om hur ersättningen för vården bör utformas. Landstingen ska tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, vid inrättande av systemet.

Regeringen vill också ta bort kravet i hälso- och sjukvårdslagen om att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin, från första april 2009. Det skulle göra det möjligt för fler läkare att söka sig till primärvården och motverka den läkarbrist som råder på många håll. Lagen om vårdval träder i kraft den 1 januari 2010 om regeringen får sin vilja igenom.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.