Ny organisation för standardiseringsfrågor

Första januari i år bildades den nya organisationen som ska hantera standardiseringsfrågor i Sverige. Namnet på organisationen förkortas fortfarande SIS, men uttyds numera Swedish Standards Institute och har ett delvis nytt innehåll.

VD för den nya organisationen är Lars Flink som senast kommer från Sevenco där han arbetade som managementkonsult. Själv tycker han att det ska bli spännande att vara med och forma en ny organisation.

– Vår uppgift är att fusionera sju organisationer till en, säger han. I detta ligger naturligtvis en stor utmaning i att se till att det blir en organisation där kunskapen och erfarenheten från de tidigare organisationerna tas till vara.

Gemensam styrka

Det som utgör dagens SIS har alltså sin grund i sju gamla organisationer för standardisering; BST, HSS, IKH, SIS, SMS, STG, TKS samt två bolag, SIS Forum AB och SIS Förlag AB.

Tanken med den nya organisationen är att man enade ska skapa en finansiell styrka och ekonomisk effektivitet, bättre kunna föra fram svenska intressen internationellt och på så vis säkerställa medlemmarnas intressen och inflytande.

Under våren kommer också organisationen att enas rent fysiskt genom att alla flyttar in i gemensamma lokaler på Hornsgatan i Stockholm. Några av de fördelar med sammanslagningen som Lars Flink gärna framhåller är att man bättre kommer att kunna utnyttja personella och administrativa resurser samt att man får ett bättre utbyte av erfarenheter och kompetens.

I och med att man rent fysiskt sitter på samma ställe blir det också enklare att ta del av varandras erfarenheter.

– Det är betydligt lättare att gå en trappa ner för att diskutera en fråga än att boka möte och ta t-banan genom halva stan, poängterar han. Det blir också lättare att etablera nya kontaktvägar med medarbetare inom organisationen som har liknande arbetsuppgifter.

Satsning på IT

Ett annat viktigt mål med sammanslagningen är att satsa mer på IT och nå ut med information till medlemmarna elektroniskt. Mycket information kommer att ligga tillgängligt på SIS hemsida och på så vis slipper man de kostnader för tryck och distribution som en pappersdriven organisation måste bära.

Att informera om och delta i arbetet med att ta fram nya standarder är SIS huvuduppgift. Varje år tillkommer det mellan 1 500 och 2 000 nya standarder. De flesta, 95 procent, är helt eller delvis baserade på internationella standarder.

Initiativet till nya standarder kommer antingen från myndighetshåll eller från intressenter som upplever att det finns ett behov av en ny standard inom deras område. Lars Flink berättar att trycket från EU att implementera standarder av olika slag varit hårt de senaste åren, men att det börjar mattas av något nu.

Underlättar handel

Mycket av det som känns självklart i vår vardag bygger standarder som man kommit överens om, även om vi inte tänker på det. Idag är det exempelvis självklart att en meter alltid är en meter, oavsett var man är, men för några hundra år sedan kunde måttenheten ”en fot” vara olika i olika byar.

Arbete med internationella standarder är därför något som är viktigt, inte minst för att främja handeln med varor och tjänster mellan länder. Finns det en standard för exempelvis glödlampor så innebär det att fler kan konkurrera på en större marknad, vilket i sin tur gynnar konsumenterna med lägre priser.

– På sikt är detta otroligt viktigt för att öka tillväxten i Sverige, betonar Lars Flink.

Eftersom mycket av arbetet inom SIS handlar om internationella kontakter kommer man under våren att satsa på att utbilda personalen i hur man hanterar och driver fram organisationens frågor i en internationell miljö, där kunskap om förhandlingsteknik är speciellt viktigt.

Större inflytande

Med den nya organisationen hoppas SIS att deras medlemmar lättare ska få information om nya standarder och få ett större inflytande i utformningen. Ett tydligt kundtänkande är också något som Lars Flink vill att den nya organisationen ska präglas av.

– Ett av våra främsta nyckelord är lyhördhet mot våra kunder. Våra medlemmar och intressenter ska behandlas som kunder och vår uppgift är att de får valuta för sina pengar och därmed vill vara kvar som medlemmar hos oss.

Fakta

SIS, Swedish Standards Institute

Bildades formellt 1 januari 2001.

Baseras på de sju standardiseringsorganisationerna BST, HSS, IKH, SIS, SMS, STG, TKS som nu fusionerats till en. De två bolagen SIS Forum AB och SIS Förlag AB ingår också i den nya organisationen.

Är en medlemsorganisation.

Visionen är att vara den mest effektiva organisationen för svenska företag, myndigheter och organisationer när det gäller att få kunskap om och tillgång till standarder samt att kunna påverka och delta i arbetet med nationella, europeiska och globala standarder.

De viktigaste uppgifterna för SIS är att

• ansvara för utarbetande av standarder

• driva svenska intressen i standardiseringsarbetet

• harmonisera svensk standard med internationell standard

• verka för att berörda parter aktivt medverkar i standardiseringsarbetet

• fastställa och upphäva standarder

• verka för att standarder bilr kända och tillämpade

• tillhandahålla tjänster avseende standardisering

Finansiering: SIS kärnverksamhet, det vill säga utarbetande av standarder, finansieras huvudsakligen via medlemmar foch deltagande i de olika standardiseringsprojekten. Även försäljning av standarder och utbildningsverksamhet bidrar till finansieringen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.