Ny standard för informationsflöden

Informationsflöden Alla delar av den internationella standarden för integrering av processtyrning och affärssystem, SS-EN 62264, är nu svensk standard.

Att informationsutbytet mellan produktion och andra delar av företaget, till exempel inköp, försäljning och företagsledning, fungerar smidigt är viktigt. Produktionen måste reagera på förändringar i marknaden och förändringar i produktionsvillkoren påverkar andra delar av företaget. Men för att kunna hantera detta i en datoriserad miljö, med snabba beslutsprocesser och stora informationsmängder, måste också detta informationsutbytet datoriseras.

Ett grundläggande arbete inom området har utförts inom ISA och en internationell variant har getts ut av IEC med beteckningen IEC 62264. Den har också antagits som europeisk standard.

SEK Svensk Elstandard har nu fastställt den nya utgåvan av den internationella standarden IEC 62264-1 som svensk standard SS-EN 62264-1. Det är den första delen av standarden för integrering av processtyrning och affärssystem. Den beskriver en funktionsmodell för företaget, med fyra skikt med olika uppgifter och olika tidsperspektiv och lägger fast en terminologi och en begreppsapparat som kan användas av alla berörda.

Bland förändringarna mot den förra utgåvan från 2008 märks framförallt modifieringar och tillägg i modellerna. Också del två av standarden har kommit i ny utgåva. Den behandlar attribut för objektmodeller, dvs vilka uppgifter och egenskaper de olika aktörerna i systemet har.

SS-EN 62264 omfattar alla typer av produktion: styckvis, satsvis eller kontinuerlig och överensstämmer nästan helt med den amerikanska ISA-95.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.