Ny verktygslåda förbereder kommuner på klimatförändringar

Centrum för klimatpolitisk forskning har tagit fram en handledning för kommuner och organisationer som vill ha hjälp att bedöma och hantera sin sårbarhet inför väntade klimatförändringar.

Fler och allvarligare översvämningar och värmeböljor är två effekter som vi kan förvänta oss att växthuseffekten för med sig i Sverige. Det ställer krav på kommuner och organisationer att planera och rusta sig inför förändringarna. Enligt Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, kräver det att företrädare för olika delar i den kommunala förvaltningen arbetar tillsammans och tar ett helhetsgrepp om problematiken kring ett förändrat klimat. Både förvaltningar och gatukontor måste ha en plan, liksom sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg.

CSPR har därför tagit fram handledningen Verktygslådan. Det är en liten skrift, men erbjuder handfast arbetsordning för att bedöma och hantera sårbarheten hos en organisation. Verktygslådan är främst tänkt att användas av kommuner, men även andra myndigheter, organisationer och företag kan bli hjälpt av den.

– Med ett brett angreppssätt kan kommuner identifiera de viktigaste problemen och de bästa lösningarna. Det minskar risken för enögdhet, och att man rusar iväg och gör dyra insatser utan att ha gjort en bra analys, säger Anna Jonsson, en av forskarna bakom arbetssättet i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

Materialet grundar sig på flera års forskning kring sårbarhet och anpassning till klimatförändringar samt gruppövningar med kommunala tjänstemän. För en arbetsgrupp med personer från olika förvaltningar kräver Verktygslådan fyra gånger tre timmar i anspråk.

– Vi tror att man får igen den satsningen i längden genom att undvika att rusa iväg och koppla in dyra konsulter innan en bra bild finns av de största behoven, avslutar Anna Jonsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.