Nya handböcker för integrerade ledningssystem

Många organisationer använder sig av separata ledningssytem, men för att öka effektiviteten och få bättre beslutsunderlag som gör att lönsamheten ökar kan systemen integreras. SIS Förlag ger nu ut två nya handböcker i ämnet, Att integrera ledningssystem – bygga ett verksamhetssystem och Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö – för hållbara organisationer som vill följa ISO-standarder.

Den första boken vänder sig till företag och organisationer som vill bygga upp ett integrerat ledningssystem från grunden. Här finns många goda råd och idéer hämtade från olika ISO-standarder. Boken ger också värdefull information till dem som vill integrera redan etablerade separata system.

Den andra boken förklarar ingående hur organisationer praktiskt kan gå till väga när de vill införa och underhålla ett integrerat ledningssystem inom flera områden. Det är framför allt organisationer som redan arbetar med integrerade ledningssystem inom miljö-, kvalitets, arbetsmiljö- och sociala frågor som har nytta av boken, men den är även intressant för dem som ska börja med att arbeta fram ett integrerat ledningssystem från grunden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.