Nytt arbetsmaterial för hållbart ledarskap

Arbetsmiljö Forskare vid Högskolan i Borås och KTH presenterar nu ett arbetsmaterial som stödjer chefer att leda hållbart i vardag och förändring. Materialet är också ett stöd i att möta Arbetsmiljöverkets skärpta krav på bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

Nytt arbetsmaterial för hållbart ledarskap

– Det är evidensbaserade metoder för att leda under utvecklingsarbete, som nästan alla håller på med nu, säger professor Lotta Dellve vid Högskolan i Borås.

Det är hon och Andrea Eriksson på KTH som tagit fram det drygt 50 sidor långa materialet ”Ett arbetsmaterial för att stödja. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring”.

I hållbart ledarskap ryms frågor om stress, som är ett område där Arbetsmiljöverket sedan i våras ställer skärpta krav.

– Där börjar det med chefens egen situation. Den är inte alltid så hållbar. Efter den är det lättare att gå vidare, säger Lotta Dellve.

Både för chefer och ledningsgrupper

Materialet har testats inom alla typer av branscher och kan användas både av chefer på alla nivåer och av ledningsgrupper.

– Det här ger ett bättre underlag för alla som har inflytande över arbetsmiljön. På högre nivåer går det att använda materialet som en snabbvariant för att få kunskapsunderlag för beslut, säger Lotta Dellve.

För andra chefer rekommenderar författarna att materialet används i grupp, för att lära också av andras erfarenheter. Det kan handla om att chefer inom samma företag eller organisation träffas, men ibland passar det att blanda olika verksamheter och det går också att involvera till exempel facket. Men det går också att använda på egen hand.

Fördjupning för processledare

Nu finns också en rapport med alla referenser till arbetsmaterialet. Den har samma namn och går att hitta på Högskolan i Borås hemsida. Rapporten är fördjupad och vänder sig till bland annat processledare.

Läs hela arbetsmaterialet här.

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.