nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Stort behov av kunskap om psykosocial arbetsmiljö

Det finns ett stort och utbrett engagemang i arbetsmiljöfrågor inom den privata sektorn, visar Prevents Arbetsmiljöindikator 2016. Samtidigt behöver 69 procent av chefer och skyddsombud mer kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Sedan i våras har arbetsgivare ett större ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – som stress, konflikter, arbetsbelastning, mobbning och kränkande särbehandling – i och med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.

I Prevents Arbetsmiljöindikator – där 2157 personer, varav 912 skyddsombud/arbetsmiljöombud och 1245 chefer med personalansvar deltagit – svarar 69 procent att de behöver mer kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö. Motsvarande siffra för fysisk arbetsmiljö är 50 procent.

Bara 47 procent uppger att det finns metoder för att riskbedöma den sociala arbetsmiljön. Däremot anger 83 procent att arbetsklimatet på deras arbetsplats är god.

Variation mellan företag

Svaren varierar kraftigt. Mindre företag arbetar mer aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön än större företag. Av branscherna är jord och skogsbruk samt tjänster och service mest aktiva i det organisatoriska och sociala arbetet, medan industrin är minst aktiv. Chefer svarar mer positivt än skyddsombud på att företaget har ett aktivt arbete.

Generellt uppger 71 procent att företaget har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och hela 85 procent tycker att samarbetet mellan chefer och medarbetare är bra.

Läs rapporten om Prevents Arbetsmiljöindikator 2016 här. 

 

Taggar:

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Mobiloperatörerna med nöjdast kunder

Både privat- och företagskunder blir allt mer nöjda med sina mobiloperatörer. Men det räcker inte längre med bra tekniska tjänster, utan handlar nu om helt andra saker för att kunderna ska bli belåtna, visar en färsk studie från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som rankat operatörerna med nöjdast kunder.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.