Stort behov av kunskap om psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljö Det finns ett stort och utbrett engagemang i arbetsmiljöfrågor inom den privata sektorn, visar Prevents Arbetsmiljöindikator 2016. Samtidigt behöver 69 procent av chefer och skyddsombud mer kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Sedan i våras har arbetsgivare ett större ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – som stress, konflikter, arbetsbelastning, mobbning och kränkande särbehandling – i och med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.

I Prevents Arbetsmiljöindikator – där 2157 personer, varav 912 skyddsombud/arbetsmiljöombud och 1245 chefer med personalansvar deltagit – svarar 69 procent att de behöver mer kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö. Motsvarande siffra för fysisk arbetsmiljö är 50 procent.

Bara 47 procent uppger att det finns metoder för att riskbedöma den sociala arbetsmiljön. Däremot anger 83 procent att arbetsklimatet på deras arbetsplats är god.

Variation mellan företag

Svaren varierar kraftigt. Mindre företag arbetar mer aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön än större företag. Av branscherna är jord och skogsbruk samt tjänster och service mest aktiva i det organisatoriska och sociala arbetet, medan industrin är minst aktiv. Chefer svarar mer positivt än skyddsombud på att företaget har ett aktivt arbete.

Generellt uppger 71 procent att företaget har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och hela 85 procent tycker att samarbetet mellan chefer och medarbetare är bra.

Läs rapporten om Prevents Arbetsmiljöindikator 2016 här. 

 

Fakta

Arbetsmiljöindikator 2016

Så här många procent svarade 4 eller 5 (där 5 är mest positivt) på frågan ”Hur väl stämmer följande påstående in generellt på arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats?”:

  • Väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 71 %
  • Samverkan mellan chefer och anställda 85 %
  • Kunskaper om arbetsmiljöriskerna på arbetsplatsen 85 %
  • Arbetsmiljöarbetet har hög prioritet 72 %
  • Aktivt arbete med den sociala arbetsmiljön 61 %
  • Metoder för att riskbedöma den sociala arbetsmiljön 47 %
  • Arbetsklimatet på arbetsplatsen 83 %
  • Aktivt arbete med den fysiska arbetsmiljön 84 %
  • Metoder för att riskbedöma den fysiska arbetsmiljön 69 %
  • Den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen 78 %

Rapporten har tagits fram av Prevent som ägs av Svenska Näringsliv, LO och PTK och som hjälper företag att förbättra arbetsmiljön.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.