Nytt projekt ska visa hur AI kan skapa samhällsnytta

Nu ska AI in i kommunerna och civilsamhället - det ska Vinnova och AI Sweden se till.

Nytt projekt ska visa hur AI kan skapa samhällsnytta
Nu ska AI ut i civilsamhället. Foto: Ryoji Iwata, Unsplash

Vinnova och AI Sweden genomför nu ett fyraårigt projekt för att hjälpa kommuner och civilsamhällen att förstå hur AI, artificiell intelligens, kan användas för att skapa samhällsnytta.  AI Sweden kommer att stötta kommuner och organisationer i civilsamhället i att praktiskt genomföra AI-projekt, och det ska också gå att söka finansiering till projekten i fråga. Enligt en rapport från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning från 2020, beräknas AI kunna skapa ekonomiska värden inom offentlig verksamhet motsvarande 140 miljarder kronor årligen.

Synergieffekter att hämta

– Att först förstå och sedan i praktiken dra nytta av möjligheterna med artificiell intelligens är utmaningar som inte är rimliga att landets alla kommuner ger sig i kast med var och en för sig, säger Viktoria Josefsson, programledare på AI Sweden.

– En central del blir därför att skapa en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Här finns stora synergieffekter att hämta hem, eftersom behoven hos en kommun ofta återkommer i många av landets övriga kommuner. Civilsamhället i sin tur består av många olika typer av organisationer men vi tror även här att det finns mycket gemensamma utmaningar att lära och dela erfarenheter av, fortsätter hon.

Möjligt att söka medel

Under tre perioder kommer det vara möjligt att söka medel från Vinnova för konkreta utvecklingsprojekt, och dessutom kommer det finnas en utlysning skräddarsydd för att ta fram delbara resurser och lösningar.

– För att det här arbetet ska få största tänkbara effekt vill vi koppla så många kommuner och aktörer från civilsamhället som möjligt till kraftsamlingen. Det avgörande är inte om man använder AI idag, det avgörande är om man är nyfiken på hur verksamheten kan utnyttja en helt ny verktygslåda, säger Viktoria Josefsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.