Otydlighet försvårar it-satsningar i vården

IT Var tydlig med syftet och utforma tekniken så att den inte blir ett hinder i verksamheten. Det ger bättre förutsättningar att lyckas vid införandet av it inom vård- och omsorgen, enligt en avhandling vid Luleå tekniska universitet.

Det är viktigt att ta in omvårdnadsperspektivet när man inför nya it-system inom vården.

– Man gör det lätt för sig när man säger att personalen är bakåtsträvare, men det finns så mycket mer att ta i beaktning, säger Maria Andersson Marchesoni, doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Maria Andersson Marchesoni har i sin avhandling följt ett förändringsarbete i äldreomsorgen som handlade om att införa smartphone vid läkemedelshantering. Hon ville framför allt studera it-satsningen utifrån personalens perspektiv, deras förväntningar och upplevelse av värdet av applikationen.

Det visade sig att det är viktigt för personalen att få veta syftet med förändringen. De beskrev motstridiga budskap från organisationen och aktörerna som var inblandade i förändringsarbetet. Syftet och argumenten för förändringen bör också ha en tydlig koppling till omsorgens värde.

Personalen önskade framför allt en teknik som gör det möjligt att vara närvarande i mötet med vårdtagaren. Exempel på detta kunde vara att med tekniska lösningar slippa städ- och tvättarbete och att med snabb nätuppkoppling och touchskärmar ha direktlänkar för att genomföra beställningar av mat, inkontinesskydd och hjälpmedel.

– I mina studier var det tydligt att vårdpersonalen anser att omsorgens värden bör få större utrymme i debatten vid införande av informations- och kommunikationsteknik.

Lärdomar:

  • Vården är framförallt ett praktiskt jobb och smartphonen måste fungera väl för att få acceptans av personalen. Den måste göra arbetsmiljövänlig nytta och fylla ett behov.
  • Införandet av informations- och kommunikationsteknik ska stödja och inte försvåra eller förhindra omsorgen och omsorgens värden. Till exempel är det viktigt att personalen kan vara öppen och närvarande i mötet med brukarna.
  • Det finns en rädsla att förlora något. Personalen tog för givet att införandet av smartphonen var ett led i att försöka minska på personal eller att fler system kunde innebära mer kontroll och mindre möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.