Goda resultat av nytt arbetssätt i Skönsmon

Arbetsmiljö Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har blivit en framgångsmodell. Färre sjukskrivningar, bättre ekonomi och fler nöjda och trygga brukare är några av resultaten.

Det visar en rapport som Forum för Health Policy tagit fram på uppdrag av Kommunal och Vision. Skönsmons hemtjänst i Sundsvall har arbetat enligt Vanguardmetoden, metod som grundar sig på Lean men som är anpassad för tjänsteorganisationer och där man sätter kunden i första rummet.

En tydlig framgångsfaktor med arbetssättet är att personalen har fått förutsättningar att vara proffs. De har fått ta större ansvar för verksamheten genom att själva planera sina arbetsdagar samtidigt som man sett till att personaltätheten är tillräcklig. En annan framgångsfaktor är satsningen på ett närvarande ledarskap där cheferna lägger sitt fokus på att stötta och handleda sin personal.

– Medarbetarna känner sig delaktiga och sedda, säger Annelie Nordström, förbundsordförande i Kommunal.

Resultat av det nya arbetssättet:

  • Sjukskrivningarna, både de långa och korta, har minskat.
  • Behovet av vikarier har minskat och kostnaderna för vikarier är idag lägre jämfört med kommunen i övrigt.
  • Ekonomin har förbättrats. Ett tidigare budgetunderskott har bytts mot överskott under 2014.
  • Bättre resultat på medarbetarenkäten jämfört med kommunen i stort. Bland annat visar medarbetarenkäten på ett högt förtroende för chefen.
  • Färre larm jämfört med övriga hemtjänstområden i kommunen.
  • Fler nöjda och trygga brukare. Resultat av brukarenkäten visar att man är särskilt nöjd med den högre personalkontinuiteten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.