Övertid leder till ångest

Att stanna kvar några timmar extra på jobbet varje dag är inte bra för hälsan. Forskare vid universitetet i Bergen har undersökt vilken effekt övertidsarbete har på psykiska besvär, i form av ångest och depression.

Värst drabbade visade sig de som jobbade mellan 49-100 timmar i veckan vara. Både män och kvinnor i den gruppen hade störst samband mellan övertid och ångest/depression.

Det visade sig också att de som jobbade mycket övertid ägnade sig mindre åt fysisk aktivitet.

Forskarna hoppas kunna följa upp undersökningen om några år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.