Forskningsprojekt om myndigheters samverkan

Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har beviljats fyra miljoner kronor från Vinnova för forskning om myndigheters samverkan för en bättre service till medborgarna. Projektet är en del av Vinnovas satsning på e-förvaltning och är ett samarbete med bland andra Nutek och Regeringskansliet.

Forskning visar att nuvarande sätt att styra myndigheterna ofta förstärker organisationsgränserna och gör möjligheterna till samverkan begränsade. Ett annat hinder är regler och lagstiftning om bland annat informationshantering. IT och e-förvaltning innebär nya möjligheter till samverkan, men kan upplevas som rörigt om flera myndigheter erbjuder tjänster i flera kanaler.

I projektet kommer forskarna studera regeringskansliets styrning av e-förvaltningsobjekt, men också det uppdrag som regeringen har gett till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket om etablering av nystartskontor.

Projektet ska pågå under tre år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.