P4 får diplom av SIQ

Regementet vid P4 har som första förband inom Försvarsmakten tilldelats SIQs diplom för verksamhetsutveckling. Under två års tid har förbandet arbetat med att utvärdera verksamheten med hjälp av SIQs utvärderingsverktyg. Bland annat har alla medarbetare svarat på enkäter och ledningen har på ett systematiskt sätt analyserat verksamhetens olika delar. Huvudsyftet med diplomeringen är att ta fram en gemensam bild av hur man arbetar och vilka resultat som uppnås för att sedan hitta förbättringsmöjligheter. P4 har också fungerat som en testpilot för utvärdering av själva verktyget för att ta reda på om det är intressant att använda i andra verksamheter inom Försvarsmakten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.