På väg mot utbrändhet

Torild Carlsson beskriver i boken ”Äntligen Måndag?” de varningssignaler som föregår utbrändhet. Han kallar detta förstadium för fastbrändhet, vilket innebär en känsla av att sitta fast i ett arbete där man inte trivs. Författaren diskuterar i boken förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden och individens möjlighet att själv påverka sin arbetslivssituation. Boken, som ges ut av Bokförlaget Langenskiöld, ger också handfasta förslag på åtgärder mot fastbrändhet, hur vi kan förnya vårt arbete, ta oss förbi diskriminering eller skapa nya jobb utifrån personliga intresseområden och färdigheter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.