Pris för nyfikenhet och kunnande

Per Reinolf, grundare av nätsajten Skolporten, Hans Rosling, professor i folkhälsa Karolinska Institutet, samt landets största studentförmedlare: Individuell Kunskapsutveckling, IKU. De är tre av flera finalister inom skol- och utbildningsvärlden som sållats ut bland 300 nomineringar till Kunskapspriset som årligen delas ut av Nationalencyklopedien för att främja nyfikenhet och kunnande. Priset delas ut på Kunskapsgalan i Stockholm den 12 september. Den totala prissumman är på 1,5 miljoner kronor (250 000 kr/pris).

Alla finalister:

Skola/utbildningsväsende: Mikael Alexandersson, professor i pedagogik, Lars-Gösta Dahlöf, professor i psykologi, båda Göteborgs universitet, Individuell Kunskapsutveckling med VD Günter Mårder

Näringsliv: Gunilla Ahrén, VD Ruter dam, Bok&Bibliotek med VD Anna Falck, Peter Kammensjö, projektledare Bättrekonceptet, Högskolan i Borås

Offentlig verksamhet: Pär Holmgren, meteorolog SVT, PIM – Praktisk IT och Mediekompetens, med undervisningsrådet Mikael Iselow, Hans Rosling, professor i folkhälsa, Karolinska institutet

Folkrörelser/organisationer: Hungerprojektet med VD Åsa Holmgren, Moomsteatern med VD Kjell Sternholm, Transfer med grundare och styrelseordförande Fredrik Arnander

Övrig verksamhet/unik personlig insats: Forskning&Framsteg med chefred Björn Faestad, Göran Grimvall, professor i fysik, KTH, Per Reinolf, grundare Skolporten

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.