Projekten som ska lösa kvalitetsutmaningarna

Forskning Att utveckla samarbetet med kund och skapa ett ledarskap för förbättringar är två av framtidens stora kvalitetsutmaningar. Nu startar SQMA två nya forskningsprojekt som ska söka svar på frågorna. Du kan vara med.

Projekten som ska lösa kvalitetsutmaningarna

För drygt två år sedan genomförde forskningsplattformen SQMA Institutet för kvalitetsutveckling SIQ, en undersökning där 350 personer med kvalitets- och verksamhetsutvecklingskoppling fick svara på frågor om de största kvalitetsrelaterade utmaningarna som organisationer i Sverige står inför på tio års sikt. Fyra utmaningar utkristalliserades: Utveckla anpassningsförmåga, utveckla samarbete med kund, utveckla kvalitetsansvar och utveckla ledarskap för förbättring.

– Kvalitetsforskningen i Sverige är fragmenterad. Med projektet ville vi också samla de som arbetar med detta för att tillsammans stärka kvalitetsforskningen i Sverige, berättar Michael Wester, marknadschef på SIQ.

Ska leta svar

I nästa steg vill nu SQMA starta upp forskningsprojekt där de genom studien sett att det finns kunskapsluckor. I första steget kommer man att starta upp två forskningsprojekt. Det ena av dem heter ”Ledarskap för ökad anpassningsförmåga”. I projektet vill man undersöka och utveckla kunskaper och metoder som kan öka de svenska organisationernas anpassningsförmåga genom att utveckla chefer och ledares kompetens och roll. Man vill också undersöka hur ledarskapsstrategier och praktik kan utveckla en förbättringskultur som bidrar till en mer flexibla och hållbara organisationer i Sverige.

I det andra projektet ”Flödesorienterad kundkravshantering inom produkt- och tjänsteutveckling” ska man utforska ledning, processer, arbetssätt och verktyg för att möjliggöra ett skifte från traditionell produktgenerationsbaserad utveckling av produkter och tjänster. Projektet är inspirerat av Lean med ett perspektiv där utveckling av produkter och tjänster sker i ett mer kontinuerligt flöde utifrån föränderliga behov hos kunder och användare.

– Vi vill börja med de här två projekten, framöver har vi även definierat ett forskningsprojekt kring kvalitet i offentlig upphandling, men det ligger lite längre fram, berättar Michael Wester.

Letar deltagare

Nu söker SQMA organisationer som vill vara med och delta i projektet, både som forskningsobjekt och finansiärer. Totalt kommer forskningsprojekten att kosta 2,2 miljoner var och tanken är att de deltagande organisationerna gemensamt finansierar forskningen.

– När cirkeln är sluten hoppas vi ha förstått ännu mer om vilka utmaningarna är. Vår ambition är att de som deltar i projektet kommer att ha direkt nytta av det i sin utveckling, säger Michael Wester.

Här hittar du rapporten om kvalitetsutmaningarna och information om projekten.

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.