Rapport: ”Kvaliteten inom äldrevården måste höjas”

Platserna i äldreboenden har minskat med en femtedel under 2000-talet. Samtidigt fylls korttidsboenden av personer som väntar på plats i äldreboenden. Detta har lett till att trycket på primärvården, hemtjänsten och ytterst de anhöriga ökat visar Socialstyrelsens lägesrapport om äldreomsorgen 2007.

Eftersom risken fortfarande stor att ”falla mellan stolarna” måste samarbetet mellan sjukhus och eftervård bli bättre. Det handlar om att utveckla kvaliteten i vårdplaneringen, men också att kunna garantera nödvändig uppföljning efter sjukhusvistelsen. Rapporten framhåller att det är angeläget att förtydliga ansvaret för hälso- och sjukvården utanför sjukhus, framförallt när det gäller rehabilitering och hemsjukvård.

Rapporten visar också att en högre andel av personalen inom äldrevården har rätt kompetens, men skillnaderna mellan kommunerna är fortfarande mycket stora.

– Till det positiva hör att det pågår en snabb utveckling på lokal och nationell nivå som innebär en bättre inblick i och möjligheter att jämföra äldreomsorgens innehåll och kvalitet, säger Lennarth Johansson, projektledare för rapporten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.