Regeringen utreder uppsägningstvister

Regelverket kring tvister vid uppsägning ska få sig en genomgång. Utredningen ska ge förslag på åtgärder som minskar arbetsgivarens kostnader vid uppsägning.

Regeringen vill med utredningen också kartlägga hur tvister som uppstår i samband med att en anställning avslutas sköts i praktiken. Uppsägningstvister på grund av personliga skäl kan försätta arbetsgivaren i en kostsam process. Svenskt näringslivs vice vd Christer Ågeren välkomnar initiativet till en utredning om kostnadsbilden för arbetsgivaren.

– Särskilt för små och medelstora företag kan det vara ett stort problem. I värsta fall kan det bli en rättsprocess på två år i tingsrätt och i arbetsdomstol. Och under tiden måste arbetsgivaren betala ut lön. Blir det mindre kostsamt att säga upp personal tror jag att flera arbetsgivare vågar anställa, säger han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.