nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arbetsmarknad

Globalisering positivt för svensk arbetsmarknad

Den svenska arbetsmarknaden har överlag vunnit på globaliseringen. Arbetskraften har blivit mer kvalificerad och de flesta arbetstagare har fått högre löner, inte minst högkvalificerad personal i multinationella företag. Samtidigt leder globaliseringen till minskad efterfrågan på rutinjobb och medelinkomstjobb. Det är några resultat i en ny rapport från SNS.

Dålig beredskap för att behålla äldre i arbetslivet

Världens befolkning blir allt äldre. Redan i dag är mer än var femte europé över 60 år samtidigt som födelsetalen går ner i många europeiska länder. En av de främsta utmaningarna för företag världen över är att få äldre medarbetare att stanna kvar längre i arbetslivet.

  • Annonskod huvudspalt 1

Globaliseringsrådet uppstartat

I veckan samlades för första gången regeringens globaliseringsråd. Rådet som består av statsråd, företrädare från facket, näringslivet och andra experter, har till uppgift att tillsammans ta fram strategier för hur Sverige ska bli konkurrenskraftigt i globaliseringens tidevarv.

Högre arbetsmoral hos ungdomar

Ungdomar har högre arbetsmoral än äldre, det visar en undersökning bland över 13 000 yrkesaktiva som Manpower genomfört. Åldersgruppen med högst arbetsmoral var de mellan 18 och 24 år, där nästan två av tre tycker att det är en moralisk plikt att arbeta.

Jämställd nyrekrytering av toppjobb

Sveriges kommuner och landsting ligger långt framme när det gäller jämställdheten på höga befattningar. Hälften av de höga cheferna som nyanställdes förra året inom kommun och landsting var kvinnor, visar en ny enkätundersökning av SKL.

Arbetsuppgifter avgörande för val av arbetsgivare

Intressanta arbetsuppgifter och en bra balans mellan arbete och privatliv är avgörande för val av arbetsgivare. Det visar sammanställningen av undersökningen Karriärindex 2006. Däremot anses det vara mindre viktigt att uppnå en position med personalansvar.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Ännu större optimism bland svenska företag

Tilltron till Sveriges ekonomiska utveckling bland svenska företag är starkare än på länge. Det visar en ny global undersökning, Grant Thornton-rapporten 2007, som omfattar 7200 medelstora företag i 32 länder.

Tre av fyra svenska företag säger sig vara optimistiska till Sveriges ekonomi och närmare hälften förväntar sig att öka antalet anställda nästa år.

Att guida till nytt jobb

Läsvärt

Boken Vägledning för rörlighet i arbetslivet ger insikt om hur man som personalchef kan fungera som en coach och vägledare när medarbetare tar steget in i nya arbetsuppgifter. Första delen av boken ger en teoretisk grund för viktiga beståndsdelar i vägledningsprocessen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.