Dålig beredskap för att behålla äldre i arbetslivet

Världens befolkning blir allt äldre. Redan i dag är mer än var femte europé över 60 år samtidigt som födelsetalen går ner i många europeiska länder. En av de främsta utmaningarna för företag världen över är att få äldre medarbetare att stanna kvar längre i arbetslivet.

En undersökning bland 28 000 arbetsgivare i 25 länder som Manpower genomfört visar att de svenska arbetsgivarna har sämst beredskap i världen när det gäller denna framtidsfråga. Inte mer än fyra procent av de svenska företagen har en rekryteringsstrategi för äldre arbetskraft, och endast åtta procent har en strategi för att behålla sina äldre medarbetare i företaget. Genomsnittet globalt bland de 28 000 tillfrågade företagen är 14 respektive 21 procent.

– Åldersfixeringen på den svenska arbetsmarknaden är en tickande bomb. Förvånansvärt många svenska företag tycks se de kommande pensionsavgångarna som kostnadsbesparingar när de istället borde utarbeta strategier som gör att de kan behålla sina 50-plusmedarbetare längre, säger Anki Ljung, HR-direktör Manpower Sverige

År 2025 kommer hälften av Europas invånare att vara över 40 år, och störst problem med en åldrande befolkning globalt sett har man i Italien, Japan, Tyskland och Spanien. De japanska arbetsgivarna har redan börjat jobba med problemet, över 80 procent av de japanska företagen har en strategi för att behålla äldre medarbetare.

Singapore är det land som ligger längst fram vad gäller rekryteringsstrategi för äldre; drygt hälften av företagen där har en sådan, att jämföra med bara 14 procent i snitt globalt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.