nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto StockAdobe.

Globalisering positivt för svensk arbetsmarknad

Den svenska arbetsmarknaden har överlag vunnit på globaliseringen. Arbetskraften har blivit mer kvalificerad och de flesta arbetstagare har fått högre löner, inte minst högkvalificerad personal i multinationella företag. Samtidigt leder globaliseringen till minskad efterfrågan på rutinjobb och medelinkomstjobb. Det är några resultat i en ny rapport från SNS.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Nationalekonomerna Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm har med hjälp av detaljerade data över anställda och alla företag i Sverige under perioden 1997–2013 analyserat hur den svenska arbetsmarknaden påverkats av globaliseringen. 

Resultaten visar att globaliseringen gjort svensk arbetskraft mer kvalificerad. Ökningen av multinationella företag i Sverige leder till att fler kvalificerade jobb efterfrågas.

– I stort sett har globaliseringen varit positiv för svensk arbetsmarknad och lönerna har höjts för de flesta. Bäst har löneutvecklingen varit för högkvalificerad arbetskraft och det gör att lönespridningen ökar, säger Fredrik Heyman.

Rapporten visar också att globaliseringen lett till;

• förbättrad matchning mellan arbetstagare och företag, det gäller särskilt industrier där svensk export är relativt hög

• att multinationationella företag står sig bättre än företag som enbart verkar på den lokala marknaden

• minskat antal rutinartade jobb, det gäller både låglönejobb som vissa kontorsarbeten och kassapersonal och jobb högre upp i lönefördelningen, såsom vissa inköps- och mäklaryrken. 

Bilden av vinnare och förlorare till följd av globaliseringen är därför inte entydig. Samtidigt som efterfrågan på kvalificerad arbetskraft växer, ökar också sysselsättningen i jobb med lägre kvalifikationer som inte kan flyttas, till exempel städtjänster. Framför allt verkar jobb i mitten av lönefördelningen försvinna, till exempel inom maskin- och monteringsarbete samt metallarbetare och reparatörer. 

– Vi bör fortsätta verka för en global öppenhet men då krävs det satsningar på både utbildning och sociala skyddsnät. Människor som lämnas vind för våg när de drabbas av globaliseringens negativa aspekter kommer i ren självbevarelsedrift att rösta för en mer protektionistisk politik, säger Fredrik Sjöholm.

 

”Globalisering och arbetsmarknad” är den sista rapporten inom SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning.

Fredrik Heyman är docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet.

Fredrik Sjöholm är professor i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning.

 

Läs mer om Framtiden kompetensförsörjning:

Ladda ned rapporten här:

 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Den ökade frekvensen av cyberattacker riskerar att skada förtroendet för digitala lösningar och hämma digitaliseringen i samhället. För att stimulera utvecklingen av nya, innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur satsar nu innovationsmyndigheten Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.