Riksrevisionen granskar nationella smittskyddet

Granskning Coronakommissionen har sagt sitt. Nu är det dags för Riksrevisionen att granska effektiviteten i styrningen av den nationella smittskyddsverksamheten, både i normalläge och krisläge.

Riksrevisionen granskar nationella smittskyddet
Efter Coronakommissionen – nu ska även Riksrevisionen granska smittskyddet. Foto: Adobe Stock

Nej, än är inte sista ordet sagt om Folkhälsomyndighetens och regeringens hantering av coronapandemin. Det står klart efter att Riksrevisionen berättat att man kommer att undersöka effektiviteten i det nationella smittskyddet inte bara i kristider utan även i normalläget.

Riksrevisionen kommer att fokusera på Folkhälsomyndighetens ansvar att samordna det nationella smittskyddet – och regeringens styrning av myndigheter på området.

Granskning klar 2023

Att det finns brister i samordningen och det delade ansvaret mellan staten och regionerna har påpekats flera gånger tidigare. Coronakommissionen var inne på samma linje och pekade på hur det delade ansvaret är kopplat till brister i smittskyddsarbetet.

Resultatet från Riksrevisionens granskning planeras att presenteras i mars 2023.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.