Risker hanteras utanför arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö Genom att skapa gemenskap och kunskap hanterar anställda risker i arbetet, men utnyttjar inte alltid arbetsmiljöarbetets formella kanaler. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

John Sjöström har i en avhandling studerat hur de anställda handskas med risker i arbetet och hur de förhåller sig till arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren organiserar. Avhandlingen bygger på studier av arbetsmiljöarbetet på ett pappersbruk där han har undersökt arbetsmiljöarbetet som en kunskapsprocess där de anställdas lokalt förankrade kunskaper förväntas bidra till målen.

Studierna visar att bruket uppfyller många av villkoren för ett gott arbetsmiljödeltagande. Men risker hanteras framförallt genom att operatörerna själva löser problem som uppstår och anpassar arbetet. Det gör att arbetsgivaren inte alltid känner till operatörernas erfarenheter och kunskap om risker i arbetet.

– Arbetsmiljöproblemen borde diskuteras där arbetet utförs och med både chef och arbetsmiljöansvarig närvarande, då tas arbetsmiljön på allvar. Ofta löser man samtidigt också många flaskhalsar i produktionen, säger John Sjöström.

John Sjöström har också intervjuat skyddsombud, som visade sig ha en svår mellanposition. De ska fungera som de anställdas representant, men uppdraget som skyddsombud innebär samtidigt att de fjärmar sig från arbetsplatsen och de anställdas vardag.

– Ett väl organiserat arbetsmiljöarbete är inte tillräckligt för att de anställda ska vara delaktiga och utöva inflytande, konstaterar John Sjöström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.