Risktagning viktigt för innovation

Förbättringsarbete Att våga ta risker och tolerera misslyckanden är den viktigaste faktorn för framgångsrik innovation enligt en Sifo-undersökning bland 189 företagsledare.

Risktagning viktigt för innovation
Stock.xchng

Undersökningen har utförts på uppdrag av Dassault Systèmes och 189 företagsledare inom fordons- och livsmedelsindustri har svarat på frågor om innovation och vilka drivkrafter som ligger bakom.

Risktagande i topp

Den viktigaste faktorn för främjande av innovation enligt undersökningen är en risktagandekultur och tolerans för misslyckanden. Sex av tio svarande definierar detta som mycket viktigt. Andra faktorer som är viktiga är tydliga mål och mått för innovation (48 procent) och möjlighet för anställda att dedikera arbetstid till innovationsarbete utanför de fastlagda arbetsmålen (33 procent).

Skiljer sig i landet

Svaren skiljer sig dock åt beroende på var i Sverige man arbetar. Medan 78 procent av de intervjuade beslutsfattarna i Göteborgsregionen anser risktagande som mycket viktigt för framgångsrik innovation är motsvarande siffra för Stockholmsregionen bara 35 procent och lägst i Sverige. På frågan ”Hur högt prioriteras innovation på ditt företag” svarar 83 procent i Göteborgsregionen ”mycket högt”, medan motsvarande siffra för Stockholm är 40 procent.

När de intervjuade fått svara på vilka företag de uppfattar som innovativa är det storföretagen som toppar. Flest röster fick Ericsson och IKEA, följda av Volvo och Astra Zeneca.

– Det är också tydligt av undersökningsmaterialet att det finns en stark strävan efter att bli ännu bättre på innovation. Det finns ett stort och konsekvent glapp mellan hur viktig man uppfattar att en drivkraft för innovation är och hur bra man upplever att det egna företaget är på detta”, säger Mårten Gustafsson, ansvarig för undersökningen på Dassault Systèmes.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.