Så attraherar du kvinnor till nyckelpositioner

Män dominerar på nyckelpositioner i företagen, men genom att tänka till kan företagen bli bättre på att få fler kvinnor på viktiga poster. Här följer 10 tips på hur man kan få både manliga– och kvinnliga företag att stanna.

Definiera på ledningsnivå vad som är kompetens och vad som ska premieras i organisationen och ta fram en lathund som alla chefer ska arbeta efter.

Tydliggör och konkretisera både horisontella och vertikala karriärvägar och ge dem samma status i organisationen, exempelvis på hemsida och i löneutveckling.

Coaching- och feedbackskola för vardagssituationer för chefer

Lunchsnurra i syfte att skapa interna nätverk avdelnings- /verksamhetsöverlappande.

Rullande plats i ledning och i projekt för talanger

En academy för unga talanger där de får utbildning och träning som de annars bara får när de sitter i ledning.

Involvera talanger i budgetarbete, visionsarbete etc genom forum unga rådgivare.

Identifiera talanger, förädla talangerna genom interna talangprogram och sätt att matcha talanger med rätt uppgifter så de får visa sin potential.

Uppmana chefer till att premieras genom att utveckla medarbetare genom att låta bli att satsa på ’säkra kort’. Att bredda kompetens snarare än att bara specialisera kompetensområden.

Långsiktig karriärplan med kontinuerlig uppdatering så att alla medarbetare kan känna sin vidareutvecklingspotential inom företaget och vilja att stanna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.