Så blev kommunerna 98 procent fossilbränslefria – vill sprida kunskapen

Hållbarhet På sju år har sju skånska kommuner lyckats fasa ut sina fossila bränslen. Nu vill de dela med sig av sina kunskaper genom ett nytt metodstöd.

Så blev kommunerna 98 procent fossilbränslefria – vill sprida kunskapen
Foto: Adobe Stock

Det tog sju år för de sju skånska kommunerna Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla att fasa ut sina fossila bränslen. Tillsammans har de uppnått 98 procent fossilbränslefritt och kraftigt sänkt klimatutsläppen, och därmed lyckats sänka klimatutsläppen från drivmedel, el, uppvärmning och tjänsteresor med 73 procent. Detta genom åtgärder som att se över fordonsflottan, tjänsteresorna, elavtal, uppvärmning och konsumtion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För att dela med sig av sina framgångar har de nu tagit fram ett så kallat ”metodstöd” genom projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0. Metodstödet, som finns tillgängligt på Fossilbränslefria kommuners hemsida, innehåller tips på arbetsmetoder och verktyg för att fasa ut fossila bränslen. Bland annat inom hållbara transporter och tjänsteresor, fordon och arbetsmaskiner, offentlig konsumtion, fastigheter och elanvändning.

– Vill en kommun till exempel minska sina utsläpp från inköp av datorer finns en beskrivning av hur Kristianstad kommun gjort just det genom att förlänga livstiden för IT-produkter, säger Johannes Elamzon, projektledare för projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 från Länsstyrelsen Skåne i en kommentar.

Måse inte uppfinna hjulet på nytt

Metodstödet är framtaget inom projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 som är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner. Med hjälp av detta ska inte resten av Sverige behöva uppfinna hjulet på nytt, menar man från skånskt håll.

– Vi är 290 kommuner i Sverige. Med ett metodstöd som alla kan nå via webben behöver vi inte komma på hur man får bort 98 procent av de fossilfria bränslena i en kommun 290 gånger, säger Annica Owesson, projektledare för projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 från Energikontoret Skåne.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.