Så kan innovationsarbetet underlättas

DEBATT Utmaningar med innovationsarbete är långa ledtider och svårigheten att skapa attraktiva incitamentsstrukturer som leder till förändring. Om medarbetare själva vill driva innovation och får känna sig kreativa finns stora möjligheter, skriver Lisa Hamling och Joel Ackerstierna på PA Consulting (PA).

Så kan innovationsarbetet underlättas

Många företag gör stora investeringar i idéer och projekt där genomförbarhet och värde utvärderas allt för sent. Nyckeln ligger i att börja i liten skala och bevisa att det fungerar.

Brittiska Network Rail, motsvarigheten till svenska Trafikverket, ansvarar för att driva och underhålla järnvägsinfrastruktur. Vid ett rundabordssamtal som faciliterades av PA diskuterades vägval under Network Rails innovationsresa, där de avsevärt minskat tiden från ny lösning till faktisk implementering.

I sin strävan att skapa effektiva och trygga resor, med exempelvis större punktlighet i tågtrafiken dygnet runt för miljontals människor, identifierade och införde Network Rail flera nya sätt att arbeta med innovativa idéer. En viktig insikt handlar om att skilja på innovationsprojekt och traditionella forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett vanligt misstag är att innovation bedrivs inom ramarna för organisationens forskning och utveckling där långsiktighet och struktur kan ha en hämmande effekt på kreativiteten i innovationsprojektets initiala fas.

Tillit bra för kreativiteten

Innovation kommer alltid med en risk av att misslyckas. Genom att testa, utveckla och lära under processens gång går det att skapa nya produkter och tjänster som matchar en marknad som ännu inte är riktigt mogen. Vidare bör man vara tydlig mot ledningen från början med att misstag utgör en aktiv del i innovationsprocessen som får kosta. Det är billigare med misstag i början än i den färdiga produkten.

I innovationsarbetets inledning behöver man uppmuntra kreativt tänkande och skapa en öppen miljö där alla idéer är välkomna. Hög grad av tillit inom teamen samt förmågan att involvera olika intressenter från start underlättar kreativitet. Balansen mellan struktur och kreativitet bör också hanteras

olika beroende på var i innovationsprojektets livscykel man befinner sig. Struktur blir mer centralt ju längre man kommit i projektet och ju mer involverad verksamheten är. Använd ramverk som till exempel SAFe som verksamheten känner sig trygg med.

Samförstånd ett måste

Lisa Hamling.

Regelbundna kvartalsmöten håller personalen uppdaterad om vad som händer. Det lägger grunden för en fördjupad förståelse och acceptans mellan olika avdelningar. Hämta inspiration från andra, i eller utanför er bransch, med lång erfarenhet av innovationsarbete. Fira också framgångar för att skapa en positiv miljö och lyft enskilda prestationer för att skapa engagemang.

Lisa Hamling och Joel Ackerstierna.
Joel Ackerstierna.

Ett framgångsrikt innovationsklimat bygger på att medarbetare får rätt förutsättningar för att vara kreativa. Först när medarbetare, ledning och ekonomiavdelning nått ett samförstånd kan de bästa idéerna växa fram snabbt. Med en idérik och kreativ miljö på plats skapas strukturer som tar processen från idéstadium till produktion.

Lisa Hamling, innovationsexpert, och Joel Ackerstierna, förändringsspecialist, på PA Consulting.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.