Så påverkar Lean jämställdheten

Lean kan påverka jämställdheten. Men positivt eller negativt? Ja, det beror helt på hur verksamhetsfilosofin tillämpas, menar forskaren Lena Abrahamsson.

Så påverkar Lean jämställdheten
Stock Xchng

På en del arbetsplatser har Lean i praktiken inneburit tuffa rationaliseringar och uppstyckade arbetsmoment. Den japanska filosofin har vävts samman med ett slags löpande band-tanke. Men i andra verksamheter har istället helhetsbilden stått i fokus. Det har gett Leanprojekt som fokuserar på arbetsmiljö, teamwork samt hållbara och jämställda arbetsplatser.

Det här är en av slutsatserna som Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet, kommit fram till i sin forskning om genus och arbetsorganisation.

Hon berättar för sajten Suntliv att Leanprojekten i värsta fall leder till bristande jämställdhet i och med att arbetet styckas upp och det blir fler enkönade avdelningar. Det kan också handla om att klassiska kvinnojobb flyttas till fabriker i andra delar av världen. Hon har också sett hur kvinnor på en arbetsplats drabbats av sämre arbetsmiljö och mer enformigt och intensivt arbete medan männen blivit delaktiga i utvecklingsprojekt.

Men det kan också gå åt det andra hållet. Som exempel tar hon en företagsledare som istället för att enbart fokusera på effektivitet och nyckeltal valde att tolka Lean som en väg till högre mognadsnivåer kring visioner, företagskultur och värderingar.

Det finns helt enkelt en uppsjö av olika tolkningsvarianter av Lean. Hur filosofin genomförs i praktiken påverkar i slutänden jämställdheten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.