Så tillgängliga är Sveriges kommuner

Förbättringsarbete Rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet som presenterades den 24 januari visar att nio av tio frågor via e-post besvaras inom två dagar och åtta av tio upplever ett gott bemötande i telefon.

Så tillgängliga är Sveriges kommuner

För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, genomförts. Under 2017 deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden. De tre faktorerna för kommunernas service och tillgänglighet via e-post och telefon har generellt visat allt bättre resultat över tid.

– Det är glädjande att se att mätningen har bidragit till att utveckla kommunernas verksamheter och tillgänglighet. En av förklaringarna till snabbare svar på e-post och telefon kan vara att allt fler kommuner har utvecklat och fått rutin på så kallade kontaktcenter, det vill säga en väg in i kommunen för medborgarna, säger Annika Wallenskog, chef för avdelningen ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting

Mätningen för 2017 visar att i snitt 86 procent av frågorna som kom in till kommunerna via e-post besvarades inom två dagar och 79 procent inom en dag. Det innebär att tillgängligheten är lika hög som för 2016. De flesta kommuner som dessutom hade goda resultat 2016 behåller en hög tillgänglighet.

Tio kommuner svarade på samtliga frågor via e-post inom två dagar: Burlöv, Helsingborg, Håbo, Jönköping, Klippan, Kumla, Sollentuna, Tanum, Ängelholm och Östhammar.

I snitt kunde 51 procent av kommunerna ge ett direkt svar på en enkel fråga via telefon. Tillgängligheten via telefon toppas av Helsingborg som gav svar direkt för 94 procent av frågorna.

Den som ringde upplevde att den som svarade var tillmötesgående, trevlig och hjälpsam i snitt 81 procent av telefonsamtalen. Bemötandet rankades som bäst i Upplands Väsby där 96 procent av samtalen bedömdes som gott.

Under 2017 inleddes en översyn av KKiK tillsammans med alla deltagande kommuner och den fortsätter under 2018. Syftet är att hitta områden och mått som på bästa sätt mäter kvalitet utifrån de utmaningar som kommunerna har idag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.