Säkrare livsmedelshantering

Den internationella standardiserings-organisationen ISO påbörjar nu arbetet med att revidera standarder för livsmedelssäkerhet.

För att verksamheter lättare ska kunna koppla frågor som rör livsmedelssäkerhet till kvalitetsledningssystem startas en svensk arbetsgrupp som ska arbeta med att uppdatera ledningssystem för livsmedelssäkerhet med utgångspunkt i ISO 22000-serien.

– Vi vänder oss till alla som arbetar i livsmedelskedjan för att få en bredd av intressenter som representerar olika områden, säger Karita Thomé, projektledare på SIS i ett pressmeddelande.

Standarderna ska underlätta livsmedelssäkerhets-kommunikation mellan leverantörer och kunder och kunna användas av alla typer av organisationer så som lantbrukare, foderproducenter, producenter av ingredienser, livsmedelstillverkare och detaljhandlare. Även leverantörer av livsmedelstjänster, cateringtjänster, rengörings- och städtjänster kan vara berörda, liksom de som tillhandahåller lager- och distributionstjänster.

När revideringen är klar ska en organisation kunna certifiera sitt ledningssystem mot standarden, men ännu är arbetet i sin linda. Den internationella gruppen ”Food Safety Management Systems” påbörjar arbetet med revideringen i september.

– Vi välkomnar alla, både nya och gamla intressenter att delta i arbetet och vara med och påverka innehållet i de kommande standarderna, säger Karita Thomé.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.