Sämre förutsättningar för chefer på kvinnodominerade arbetsplatser

Chefer i kvinnodominerade verksamheter har sämre förutsättningar för sitt ledarskap än chefer i mansdominerade. Varannan chef inom social sektor anser sig inte ha tillräckligt med tid för att utvärdera eller utveckla verksamheten. Chefer inom tekniska områden upplever oftare att de får bättre politiskt stöd att prioritera och att bli proffsiga ledare medan chefer på det sociala området oftare får sköta prioriteringarna själva, enligt en medlemsundersökning från fackförbundet SKTF. De senare har dessutom fler underställda och mindre administrativt stöd.

Ju högre chefsbefattning, ju bättre är förutsättningarna dock oavsett område.

– Vi vill se en ordentlig chefssatsning inom kommuner, landsting och regioner. Genom att satsa på cheferna och ge dem goda förutsättningar för sitt ledarskap åstadkommer man verksamhetsutveckling och bättre kvalitet i de tjänster som levereras till medborgarna, säger Eva Nordmark, ordförande i fackförbundet SKTF.

1.430 chefer inom områdena social/omsorg och 275 chefer inom teknik har deltagit i undersökningen. Inom social/omsorg är fyra av fem chefer kvinnor jämfört med teknisk verksamhet där bara en av fem chefer är kvinnor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.