Satsar på att få landets bästa skolor

Sigtuna kommun har tagit fram ett skolutvecklingsprogram, Framtidens skola. Målet är att kommunens skolor ska vara bland de bästa i landet.

Programmet gäller för grundskolorna och Arlandagymnasiet och ska lägga grunden för skolutvecklingsarbetet till och med år 2015. Tanken är att det ska ge skolorna långsiktiga och stabila förutsättningar att koncentrera sig på ökad måluppfyllelse.

För att lyckas bli en av landets bästa skolkommuner och ökad måluppfyllelse ska lärare och skolledare få mer tid till det pedagogiska uppdraget genom administrativ avlastning.

Även elevhälsan lyfts upp som en viktig del i arbetet och kommer att vara integrerad i skolans verksamhet. Det tillsammans med högre vuxennärvaro tror man kommer att bidra till ett gott klimat.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.