Webbsajt ska förbättra skolmaten

Skollagen kräver sedan 2011 att skolmaten är näringsriktig. Via webbplatsen skolmatsverige.se kan nu skolor och kommuner få reda på matens näringsinnehåll och annan information som påverkar måltidens kvalitet.

SkolmatSverige har tagits fram på initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Karolinska Institutet i samverkan med Statens Folkhälsoinstitut, Livsmedelsverket och Stockholms läns landsting.

På webbplatsen kan skolan utvärdera allt ifrån skolmatens näringsriktighet till hur hela skolan arbetar för att eleverna ska trivas i skolrestaurangen och äta av skollunchen. Bedömningen av skollunchens näringsriktighet baseras på frågor om vilka typer av rätter som serveras på skolan under de senaste fyra veckorna. Det finns även frågor om vilka tillbehör som vanligtvis serveras till den lagade måltiden samt frågor om service-, pedagogik- och miljöaspekter.

Får rapport

Skolan får sedan direkt återkoppling i form av en rapport som tydligt visar styrkor och svagheter i verksamheten, samt råd om hur man kan förbättra skolmåltiden. Rapporten är till nytta för alla som arbetar med, eller på annat sätt påverkar maten i skolan.

Många faktorer påverkar om eleverna äter i skolan, bland annat smak och uppläggning, måltidsmiljön och vuxna förebilder. Att maten är näringsriktig bör vara en självklarhet, men om eleverna inte äter den spelar det ingen roll hur nyttig den är. Den nya webbplatsen hjälper därför skolan att utvärdera skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv.

– Vi kommer med stort intresse att följa hur verktyget används och hur det påverkar skolmåltidernas kvalitet, säger Eva Sundberg vid Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.