Sis stärker dialogen med intressenter

Standard För att stärka dialogen med sina intressenter samt fånga upp nya behov och utvecklingsområden har Svenska institutet för standarder, Sis, bildat en ny policyenhet. Chef är Maria Sandqvist.

Sis stärker dialogen med intressenter

Ett omfattande standardiseringsarbete pågår löpande inom ramen för Svenska institutet för standarder, Sis. Nu strukturerar organisationen sitt arbete med att fånga upp mer övergripande behov när det gäller standarder. En ny policyenhet har skapats och Maria Sandqvist har rekryterats som chef.

– Vi kommer att arbeta med frågor som påverkar förutsättningarna för det pågående standardiseringsarbetet, bland annat genom att bevaka den långsiktiga utvecklingen såväl nationellt som internationellt, säger Maria Sandqvist, som tillträdde sin tjänst den 23 mars.

Läs även: Standardiseringen måste vara snabbfotad

Stärker dialogen med medlemmar

Policyenheten kommer att arbeta för att ytterligare stärka dialogen med medlemmarna, men också med myndigheter och nätverk i Sverige och på europeisk nivå.

– Det händer mycket inom standardiseringen, inte minst på Europanivå. Här har Sis tillsammans med sina medlemmar och standardiseringsdeltagare från företag och andra organisationer en viktig roll att spela, säger Maria Sandqvist.

Hon har erfarenhet av standardisering bland annat från styrelseuppdrag i den europeiska standardiseringsorganisationen Cenelec och Sek Svensk Elstandard. Närmast tidigare har hon ansvarat för att driva Swedish Smart Grid, Forumet för smarta elnät.

– När det gäller kopplingen till vår kärnverksamhet, som är standardiseringsarbetet, skulle man kunna uttrycka det som att den nya avdelningen är en hängränna, ett arbete som går på bredden genom standardiseringsarbetet. Vi kommer självklart också att samverka med övrig verksamhet inom Sis, avslutar Maria Sandqvist.

Läs även: Mänskliga sidor av AI lyfts fram i standardisering

 

 

Foto: Energimyndigheten Niklas Dahlskog

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.