Skolan får hög kundnöjdhet

Kundnöjdhet
Föräldrar ger skolan höga betyg. Det visar en ny studie publicerad av Svenskt Kvalitetsindex.
– Trots tonläget i den allmänna samhällsdebatten konstaterar vi att föräldrar och elever i stort är nöjda med den svenska skolan, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex.

Skolan får hög kundnöjdhet
Shutterstock

Den här mätningen visar, som många andra av Svenskt Kvalitetsindex mätningar, att det är mjuka värden som omsorg, trygghet och bemötande som har störst påverkan på nöjdheten.

Däremot är personaltäthet, struktur och ledning samt infrastruktur, som IT och lokaler, områden som kan förbättras.

– Det debatteras ju mycket kring lärarnas roll, betyg, pedagogik och så vidare. Men för föräldrarna är skolans förmåga att ge omsorg och trygghet viktigare. Att utbildningen håller hög kvalitet är en förutsättning som man utgår från, säger Johan Parmler.

Friskolor tappar

Årets mätning visar också skillnader mellan kommunala skolor och friskolor.

– Vi ser att privata förskolor och grundskolor tappat i nöjdhet, sannolikt beroende på den politiska debatt som varit kring bland annat driftsformer och vinstuttag, menar Johan Parmler.

För första gången i mätningarna får kommunala grundskolor högre betyg än friskolorna.

– Men skillnaden ligger inom felmarginalen så man får vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser, konstaterar Johan Parmler.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.