Skolledare behöver mer tid till pedagogiskt ledarskap

Skolledarnas arbetsbörda är stor, för mycket tid går till ekonomi- och personaladministration och de arbetar mer än normal arbetstid. Det var beskeden när Lärarförbundet frågade 1000 skolledare inom förskola, grund- och gymnasieskola.

– Att skolledare är viktiga för skolresultaten råder det ingen tvekan om. För att kunna vara goda pedagogiska ledare behöver skolledarna bättre möjligheter att ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag – vi behöver ett skolledarlyft, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

För att lyckas med det föreslår Lärarförbundet att den nya statliga rektorsutbildningen ska bli obligatorisk, även för skolledare i förskolan. Men också att skolledare ska ha ansvar för mindre anställda och ökade resurser till administrativt stöd för att de ska kunna ägna mer tid åt pedagogiskt ledarskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.