Skolledare behöver mer tid till pedagogiskt ledarskap

Skolledarnas arbetsbörda är stor, för mycket tid går till ekonomi- och personaladministration och de arbetar mer än normal arbetstid. Det var beskeden när Lärarförbundet frågade 1000 skolledare inom förskola, grund- och gymnasieskola.

– Att skolledare är viktiga för skolresultaten råder det ingen tvekan om. För att kunna vara goda pedagogiska ledare behöver skolledarna bättre möjligheter att ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag – vi behöver ett skolledarlyft, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

För att lyckas med det föreslår Lärarförbundet att den nya statliga rektorsutbildningen ska bli obligatorisk, även för skolledare i förskolan. Men också att skolledare ska ha ansvar för mindre anställda och ökade resurser till administrativt stöd för att de ska kunna ägna mer tid åt pedagogiskt ledarskap.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.