Samarbete för bättre stöd i skolornas kvalitetsarbete

72 procent av landets skolor har fått kritik vid Skolverkets utbildningsinspektioner för att de inte skriver kvalitetsredovisningar som det är tänkt. Företagen InfoMentor P.O.D.B och Skoldialogen knyter nu ihop sina båda it-lösningar för skolornas kvalitetsarbete. Samarbetet innebär att resultat kring alla elevers kunskapsutveckling i alla ämnen för alla årskurser automatiskt kan föras över från lärarnas verktyg för skriftliga omdömen till skolans kvalitetsredovisning. En viktig skillnad med it-stödet är att skolor och kommuner får bättre underlag för att kontinuerligt följa upp resultaten.

– Vi vet att detta kommer att betyda enorma lättnader och utvecklingsmöjligheter för alla som jobbar med kvalitetsredovisning i skolan, säger Jan Söderlund på Skoldialogen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.