Bättre kvalitet med it i hemsjukvården

Från papper till it-baserade journalsystem. En ny avhandling från Uppsala universitet visar att övergången till it-stöd i hemtjänsten kan öka kvaliteten på vården.

– Hemtjänsten har tidigare inte haft något it-stöd alls, utan har haft det mesta på papper. Genom att ge dem mobil tillgång till både generell administrativ information och patientspecifik hälsoinformation får de en tryggare och säkrare arbetssituation, säger Maria Hägglund som skrivit avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Genom det nya journalsystemet, som har testats inom Hudiksvalls äldreomsorg, samordnas informationen som kommunal hemtjänst har tillgång till med andra sjukvårdsinstansers dokumentation. Genom en mobiltelefon eller en handdator kan personal snabbt få information om exempelvis läkemedel istället för att behöva ringa upp en distriktssköterska.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.