Småföretagen pressas av digitaliseringen

Digitalisering Nästan en tredjedel av landets småföretag känner redan nu av ett ökat konkurrenstryck genom digitaliseringen. Men hur ökad e-handel, nya betalningslösningar, robotisering och nya delningstjänster kommer att påverka jobben i framtiden råder däremot delade meningar om, visar en ny analys från Swedbank och Sparbankerna.

Småföretagen pressas av digitaliseringen

Olika framtidsprognoser har visat att mellan 10 och 50 procent av dagens jobb kommer att ersättas av robotisering, automatisering och artificiell intelligens (AI) inom 20 år.

Men redan nu märker nästan en tredjedel – 29 procent – av småföretagen en ökad konkurrens genom ny teknik och nya affärsmodeller, visar den undersökning bland 1 000 småföretag som Swedbank och Sparbankerna genomfört med hjälp av Sifo.

Däremot är skillnaden stor mellan olika branscher. Inom tillverkningsindustri, handel och transport upplever över 40 procent av företagen ett ökat konkurrenstryck genom digitaliseringen, medan motsvarande andel inom byggindustrin är 15 procent,

– Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras förändras snabbt och kommer att påverka alla branscher. Den som vill vara långsiktigt konkurrenskraftig behöver en strategi för att möta och dra nytta av omvandlingen, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Men även om många företag påverkas av digitaliseringen råder delade meningar om effekterna på jobben. Omkring 35 procent av de tillfrågade företagen tror att sysselsättningen i den typ av verksamheter de bedriver i dag kommer att öka inom de närmaste fem åren. Mest positiva är företag inom hotell- och restaurang, nöjesbranschen samt olika konsultverksamheter.

Samtidigt tror 30 procent av företagen att deras typ av verksamheter kommer att krympa. Inom jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri, handel och transport förväntar sig en klar majoritet av företagen en minskad efterfrågan på de jobb som utförs i dag. Tillverkningsindustrin påverkas av robotisering och automation, medan den traditionella handeln pressas av e-handeln.

Totalt är det omkring 120 000 företag med cirka 350 000 anställda som har verksamhet som förväntas minska i omfattning, enligt en analys som gjorts av Swedbank och Sparbankerna.

– Det är ändå positivt att så många företag tror att deras typ av verksamheter kommer att växa under de närmaste åren. Småföretagen tror inte att teknikutvecklingen ensidigt kommer att leda till en utslagning av dagens arbetsuppgifter, säger Johan Kreicbergs.

Så hanterar du digitaliseringen:

· Omvärldsbevaka. Skaffa överblick över förändringsbeteenden bland kunder och konkurrenter.

· Ta fram en digitaliseringsstrategi för att möta utmaningarna i branschen. Tillväxtverket kan ge ekonomiskt stöd till det.

· Använd inte företaget som pensionsförsäkring. Säkra ekonomin med trygghetslösningar som inte är beroende av företagets framtida värde.

Källa: Swedbank och Sparbankerna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.